Minigolf Avantgarde:

tory wykonane są z betonu, kamienia i dekoracyjnych elementów betonowych. Są one wkomponowane w istniejący teren (park, ogród, polana, las). Bandy wykonuje się z betonu, kostki brukowej, kamienia, drewna lub innych materiałów.

Tory przyjmują dowolne kształty i formę podczas projektowania. Pole wykonane w takiej formie charakteryzuje się niepowtarzalnością. Na terenie można wykorzystać naturalne wzniesienia, spadki i pochylenia w celu osiągnięcia naturalnych przeszkód.

Tory wyklejane są sztuczną trawą, a następnie montowane są dodatkowe przeszkody z:

  • metalu (mostki, podjazdy, zwężki, rollery poziome i pionowe, malowane proszkowo),
  • drewna (wiatraki, latarnie, młyny wodne),
  • betonu i kamienia.