Minigolf Adventure:

tory wykonane na bazie podbudowy z piasku, kruszywa grubego łamanego, oraz miału kamienno - granitowego. Powierzchnia torów (greenów) to specjalna trawa golfowa, powierzchnia opasek to trawa z dłuższym włosem. Dodatkowo bandy na ww. torach wykończone są elementami drewnianymi ( pale drewniane impregnowane), kamieniami, elementami betonowymi ( kostka betonowa obijana). Na każdym torze profesjonalny dołek golfowy z flagą. Przeszkodami na torach są kamienie, pale drewniane oraz sztuczna trawa w kolorze białym. Całość zostanie zasypana piaskiem kwarcowym. Tory ukształtowane w poziomie i pionie, tak aby pole gry nie było na całej powierzchni płaskie. Bandy z trawy wysokiej są o różnej wysokości i szerokości.

Poniżej zdjęcia z jedynego w Polsce pola do minigolfa w systemie Adventure -Adventure Golf Park w Łebie